Curs de preparació DELE

Prepara't en Acadèmia Guiu per obtenir el teu diploma oficial d'espanyol DELE

Centre acreditat per l'Institut Cervantes.
BALMES 58, BARCELONA

Per a qui?

Els cursos de preparació estan dissenyats per a superar els exàmens oficials DELE de l'Institut Cervantes, proves que inclouen les 4 competències de la llengua.

Per poder obtenir els certificats és important no només tenir adquirit el nivell a què es presenta el candidat (segons el MCER A1, A2, B1, B2, C1 o C2) sinó estar familiaritzat amb l'estructura i les tasques de la prova per poder assolir la puntuació requerida en cada nivell. Per això, és recomanable inscriure's en cursos de preparació d'aquests exàmens.

Objectius

En els cursos es treballaran les pautes sobre l'examen, l'estructura, la pràctica de les diferents tasques amb models d'examen, la revisió de les estructures gramaticals més complexes i la resolució de dubtes.

Atès que es tracta de cursos de preparació i no d'assoliment de nivell, és convenient realitzar-los les setmanes prèvies a la prova. D'aquesta manera, el candidat es familiaritza amb la tipologia d'exercicis que es trobarà el dia de l'examen. És important tenir en compte que aquests no són cursos destinats a assolir el nivell, sinó que serveixen per conèixer l'examen, practicar i resoldre dubtes que puguin sorgir.

Contingut

Durant el curs l'estudiant treballarà amb models d'examen. A casa durà a terme les tasques d'Expressió Escrita i Comprensió Lectora, que posteriorment es corregiran. En les hores de classe, es treballarà la Comprensió Auditiva i l'Expressió Oral, a més dels punts gramaticals del programa que sigui necessari revisar per tal de superar un examen d'aquest nivell.

El curs de preparació DELE consta de 20 hores lectives impartides durant 5 setmanes abans de la realització de l'examen.

Com treballem el curs de preparació DELE a Barcelona?

Aconsegueix el teu títol oficial DELE

Com?

Els diplomes d'espanyol DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l'idioma espanyol, que atorga l'Institut Cervantes en nom del Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya. Els Diplomes DELE cobreixen tots els nivells de l'MECR i no tenen caducitat. Els certificats del SIELE, en canvi, tenen solament una vigència de dos anys. L'Institut Cervantes ofereix vuit exàmens DELE.

 A Espanya, els diplomes són reconeguts per institucions i organismes nacionals autonòmics i locals, com:

Ministeri de Justícia d'Espanya: DELE A2 o superior per al requisit de coneixement d'espanyol en processos de sol·licitud de nacionalitat espanyola per a persones de països o territoris no castellanoparlants.

Ministeri de Sanitat: DELE C1 o C2 per a l'accés a places MIR, FIR.

Homologació d'estudis realitzats en un altre país: les persones que tinguin un DELE C2 i s'incorporin al sistema educatiu espanyol per convalidació d'estudis realitzats en un altre país quedaran exempts de realitzar altres proves de competència d'espanyol.

Administració General de l'Estat i organismes públics: Els diplomes d'espanyol (DELE) es consideren acreditació suficient de competència en espanyol per a qualsevol activitat professional o acadèmica a Espanya per a la qual es requereixi el nivell de competència corresponent. 

Tots els nivells del MCER I sense caducitat

CONVOCATÒRIES ANUALS

En l'actualitat hi ha set convocatòries anuals dels diplomes, ja que en els últims anys s'han afegit les de febrer i setembre a causa de la gran demanda del Diploma DELE A2, requisit per a aquells que volen obtenir la nacionalitat espanyola.

L'Institut Cervantes ha aprovat les següents dates per als exàmens DELE el 2023 i 2024:

Calendari DELE 2024

Convocatòria

Prova

Tancament insc.

Exàmens

Febrer

Div. 16

11/01/24

Generals: A2

Abril

Div. 12

21/02/24

Generals:
A1, A2, B1, B2, C1

Maig

Div. 17

3/04/24

Escolars:
A1 i A2/B1

Diss. 18

3/04/24

Generals:
A1, A2, B1, B2, C1, C2

Juliol

Div. 12

15/05/24

Generals:
A2, B1, B2, C1

Setembre

Div. 13

17/07/24

Generals: A2

Octubre

Div. 18

4/09/24

Generals: A2, B1, B2

Novembre

Div. 22

9/10/24

Escolars: A1 i A2/B1

Diss. 23

9/10/24

Generals:
A1, A2, B1, B2, C1, C2

Preus i horaris del curs de preparació DELE a Barcelona

Quan?

Dissabtes de 10 a 14h.5 sessions de 4 hores.

Preus

MATRÍCULA
50,00€

Reserva de la plaça o matriculació

Saps que implica formalitzar la matrícula i quines condicions de pagament tens?

L'import de la matrícula consta de les taxes acadèmiques, les taxes administratives (obertura/manteniment de l'expedient) i altres imports pertinents a l'acadèmia Guiu. Una vegada enviat, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible per finalitzar el procés.

Cada curs compta amb un valor diferent i serà el comercial designat el que t'indicarà les possibilitats de pagament- Recorda deixar correctament les teves dades de contacte per poder avançar amb la teva inscripció.

Les formes de pagament són: Efectiu, transferència bancària, targeta de dèbit o targeta crèdit*.

Si finalment decideixes no fer efectiu el pagament restant del curs triat, es produirà la suspensió temporal de l'expedient i, si és el cas, l'anul·lació dels efectes acadèmics, sense dret a reintegrament de matrícula abonada.

*Les possibles despeses que generin les operacions bancàries del pagament de la matrícula seran per compte dels interessats/as.

Més informació
Curs de preparació DELE

Us he conegut al Saló de l'Ensenyament
Enviar
Compromesos amb l'ensenyament i la societat
Acadèmia Guiu col·labora amb: