Curs d'Espanyol intensiu per a estrangers

Aprèn o millora el teu català sigui quin sigui el teu nivell actual per als teus exàmens de selectivitat

Tenim cursos per a tots els nivells. I també un curs bàsic a l'estiu.

Centre acreditat per Instituto Cervantes.
BALMES 58, BARCELONA

Per a qui?

El curs intensiu d'espanyol com a llengua estrangera està dissenyat per a estudiants que parteixen d'un nivell bàsic o fals principiant i tenen com a objectiu l'aprenentatge ràpid de l'idioma.

Objectius

El curs va dirigit a persones que desitgen adquirir ràpidament coneixements de l'idioma amb finalitats acadèmiques, professionals o personals. Començant des de zero l'estudiant finalitzarà el curs aconseguint el nivell B2 d'acord amb el MECR (Marc Comú Europeu de Referència), nivell que el capacita per desenvolupar-se en entorns acadèmics i professionals.

Contingut

En aquest curs intensiu es fan 4 hores de classe diàries en les que es treballen les 4 destreses lingüístiques de l'idioma. L'objectiu és progressar ràpidament en tots els àmbits de la llengua i poder aplicar-lo en la vida diària des del primer minut.

Materials

Durant el curs es seguiran els manuals estipulats en el programa del curs, d'acord amb els nivells impartits, sempre complementats amb les activitats que el docent cregui oportunes segons les necessitats observades en els alumnes. Es busca sempre facilitar l'estudiant l'abast dels objectius adaptant-se a el grup mitjançant les dinàmiques més adequades als perfils de la classe.

El Curs ELE INTENSIU comprèn fins a 440 hores de formació (22 setmanes).

Com treballem el curs intensiu d'Espanyol per a estrangers a Barcelona?

Aconseguiràs el nivell B2 d'acord amb el MCER

PLANIFICACIÓ

Primer trimestre: Nivell A1 + A2 + B1.1

Segon trimestre: Nivell B1.2 + B2

Obtindràs un certificat que acreditarà el nivell assolit

EVALUACIÓ

Durant el curs, l'estudiant realitzarà proves d'avaluació a l'acabar cada un dels nivells impartits (A1, A2, B1 i B2). A l'acabar el curs, l'estudiant obtindrà un Certificat d'Aprofitament basat en els criteris del MECR (Marc Comú Europeu de Referència) de el nivell assolit.

Preus i horaris del curs intensiu d'Espanyol per a estrangers a Barcelona

Quan?

De dilluns a divendres de 10 a 14h.
Inici el 13 de gener de 2025
Finalització el 30 de maig de 2025

Reserva de la plaça o matriculació

Saps que implica formalitzar la matrícula i quines condicions de pagament tens?

L'import de la matrícula consta de les taxes acadèmiques, les taxes administratives (obertura/manteniment de l'expedient) i altres imports pertinents a l'acadèmia Guiu. Una vegada enviat, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible per finalitzar el procés.

Cada curs compta amb un valor diferent i serà el comercial designat el que t'indicarà les possibilitats de pagament- Recorda deixar correctament les teves dades de contacte per poder avançar amb la teva inscripció.

Les formes de pagament són: Efectiu, transferència bancària, targeta de dèbit o targeta crèdit*.

Si finalment decideixes no fer efectiu el pagament restant del curs triat, es produirà la suspensió temporal de l'expedient i, si és el cas, l'anul·lació dels efectes acadèmics, sense dret a reintegrament de matrícula abonada.

*Les possibles despeses que generin les operacions bancàries del pagament de la matrícula seran per compte dels interessats/as.

Calendari

Matí

Més informació
Curs d'Espanyol intensiu per a estrangers

Us he conegut al Saló de l'Ensenyament
Enviar
Compromesos amb l'ensenyament i la societat
Acadèmia Guiu col·labora amb: