EBAU UNED . Prova d'avaluació del Batxillerat per a l'accés a la Universitat internacionals

Selectivitat EBAU UNED Barcelona

Acadèmia Guiu posa al teu abast la principal informació sobre la nova selectivitat EBAU UNED 2024
Aquí trobaràs tota la informació i enllaços relatius a les dues convocatòries anuals de les proves d'accés a la Universitat per a alumnes amb batxillerat estranger (EBAU.UNED). Posem a la teva disposició tant la convocatòria de juliol com la de setembre de 2024.
La teva guia per a la selectivitat EBAU-UNED

Informació sobre les proves d'accés a la Universitat

Acadèmia Guiu, garantia d'èxit per a preparar els exàmens de selectivitat a Barcelona, posa a la teva disposició tota la informació útil relacionada amb la selectivitat a la UNED.

Cada any hi ha dues convocatòries de proves d'accés a la Universitat per a alumnes internacionals.

La convocatòria ordinària és al mes de maig i la extraordinària al mes de Setembre. La durada dels exàmens és d'hora i mitja per assignatura.

Convocatòria ordinària MAIG
Les proves d'accés 2024 en la UNED es realitzen del 20 al 24 de maig .
Convocatòria extraordinària SETEMBRE
Pendent de confirmar.
Durada exàmens
Hora i mitja per assignatura.
Calendari EBAU-UNED 2024
Descarrega el calendari que hem preparat a Acadèmia Guiu per guiar-te en les proves d'accés UNED a la Universitat. Dates pendentes de confirmació.
Preinscripció selectivitat 2024 Catalunya
La preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça que la Generalitat de Catalunya ha habilitat a aquest efecte.

Allà trobaràs tota la informació i instruccions necessàries per formalitzar la preinscripció.

Per realitzar gestions necessitaràs el codi accesnet que qualsevol estudiant que cursi segon de batxillerat a Catalunya ja disposa des del moment en què es va matricular a les EBAU.

Taules de ponderació selectivitat 2024 Catalunya
Per al càlcul de la nota d'admissió es trien les dues notes d'assignatures aprovades en la fase específica que ponderades donin la nota més alta.

Aquí trobaràs les taules de ponderació de les matèries de la modalitat de batxillerat per als títols de grau aplicables per a l'accés a la universitat el 2024.

Notes de tall preinscripció selectivitat 2022 Catalunya
Consulta aqui les notes de tall per a la seva consulta.
Més informació sobre UNEDasiss 2024
Accedeix a la pàgina d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i consulta una completa guia amb tota la informació que puguis necessitar

Més informació
Selectivitat EBAU UNED Barcelona

Us he conegut al Saló de l'Ensenyament
Enviar

Consulta la teva nota de selectivitat 2024

Accedeix a la pagina de la UNED per consultar la teva nota de selectivitat.

Més informació del curs

L'objectiu de les EBAU (proves per a l'Accés a la Universitat per als alumnes que han estudiat a d'Espanya o dins del seu sistema educatiu) és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides al batxillerat.

Els continguts d'aquestes proves estan determinats pel currículum del segon curs de batxillerat espanyol.

A les nostres classes es treballaran a fons aquests continguts, orientant l'aprenentatge a la perfecta realització dels exàmens.

Els nostres professors titulats universitaris són especialistes en cadascuna de les assignatures i disposen de l'experiència i empatia necessàries per oferir una formació completa de gran qualitat.

Per això garantim la superació d'aquestes proves a de tots els alumnes que es preparin amb nosaltres.

Els exàmens de les EBAU es realitzen en un transcurs de tres dies consecutius.

La prova d'accés a la universitat (EBAU) 2022 s'estructura en dues fases:

 1. La Fase General, obligatòria per a tots els alumnes de batxillerat.
 2. Fase específica, de caràcter voluntari, per als alumnes que necessiten millorar les seves puntuacions.

Fase General

Consta de cinc exercicis:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història d'Espanya
 • I una matèria comuna d'opció a triar d'entre:
  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • Fonaments de les arts

Fase específica

L'estudiant s'examina d'un màxim de 3 assignatures, les quals hauran d'estar relacionades amb el Grau universitari que desitgi realitzar. Els nostres especialistes t'informaran i orientaran sobre les matèries que més s'adeqüin a tu tenint en compte els estudis posteriors que vulguis realitzar. Per això ens ajudem amb la taula de ponderacions.

Des de l'any 2017, la matèria comuna de la fase general també la pots computar com una assignatura de la fase específica.

Nota d'accés

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Cadascun dels exercicis es puntua de 0 a 10.

És imprescindible tenir una CFG igual o superior a 4 punts per obtenir una nota d'accés.

La nota d'accés per als alumnes amb batxillerat, s'obté amb el 60% de la nota mitjana del batxillerat (NMB) i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d'accés = 0.6 * NCMB + 0.4 * CFG

Es considera que un alumne ha superat la EBAU si aquesta nota és superior a 5 punts. Un cop obtinguda, aquesta nota té validesa indefinida, NO CADUCA.

La nota d'accés per als alumnes amb un Cicle Formatiu de Grau Superior és la nota mitjana obtinguda al cicle.

Nota d'Admissió

La nota d'admissió és el resultat d'afegir a la nota d'accés dels punts obtinguts mitjançant la realització de la Fase Específica.

Aquesta nota pot ser diferent segons el Grau Universitari a què vulguem accedir i les assignatures de la Fase Específica que haguem realitzat.

Les qualificacions de les assignatures es multipliquen per un coeficient (0; 0.1 o 0.2) segons la relació que té aquesta assignatura amb els estudis que volem realitzar.

Per a cada Grau Universitari, el càlcul de la nota d'admissió segueix la fórmula:

Nota d'Admissió = Nota d'Accés + a x E1 + b x E2

E1-2 = Qualificació obtinguda en cadascuna de les assignatures de la fase específica, sempre que se n'obtingui almenys una qualificació de 5 sobre 10. a -b = valors de ponderacions 0 - 0,1 - 0,2, depenent de la carrera escollida.

Aquesta nota d'admissió està entre 5 i 14 punts, i és amb ella que "competiràs" amb la resta dels candidats per aconseguir la plaça universitària que desitges.

Les qualificacions obtingudes a la fase específica tenen una validesa de dos anys.

A Espanya el sistema d'assignació de places universitàries està basat en la llei de l'oferta i la demanda. Si per realitzar uns certs estudis hi ha més candidats que places universitàries, el sistema tria a aquells alumnes que tenen una millor nota d'admissió.

Durant el mes de juny es realitza la PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA, tràmit pel qual els estudiants trien quin estudi / s i a quina universitat volen realitzar-los.

A Catalunya, els aspirants poden optar per un màxim de 8 titulacions.

Des de les nostres oficines t'assessorarem i acompanyarem en aquest procés de preinscripció universitària perquè, seguint el procediment, tinguis les màximes oportunitats d'aconseguir la plaça desitjada.

Aquestes sol·licituds es poden presentar en diferents comunitats autònomes. Si se t'assignen places en més d'una d'elles, tu decideixes a quina et matricules. Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds, el sistema, atenent exclusivament a les notes d'admissió, assignarà les places universitàries i es publicarà la nota de tall de cadascun dels estudis de Grau / universitat. Aquesta nota ens indica la mínima per a obtenir la plaça durant l'any en curs, a la convocatòria de juny, i pot variar cada any.

A manera orientativa, aquí pots veure les notes a Catalunya a la convocatòria de juny d'anys anteriors.

Un cop t'han assignat una plaça universitària, si és del teu gust, només has de fer la matrícula a l'escola o facultat assignada.

Si no t'assignen la teva primera opció, encara pots esperar a les diferents reassignacions i millorar la plaça assignada.

A l'acadèmia et donarem tots els detalls i consells perquè aprofitis al màxim les teves opcions d'aconseguir la plaça que realment desitges. I et mantindrem informat dels terminis de matrícula i inici de les teves classes universitàries.

ET DESITGEM UNA BONA VIDA UNIVERSITÀRIA

 • Finançament del curs, sense interessos, perquè pugueu pagar còmodes quotes mensuals.
 • Assessorament personalitzat per part dels nostres professionals sobre els següents aspectes:
  • Informació i orientació sobre totes les universitats d'àmbit nacional.
  • Tramitació sense cost per a presentar-se a l'examen de selectivitat.
  • Ajuda amb la preinscripció a les universitats catalanes.

Aprova la selectivitat a l'Acadèmia Guiu.

T'oferim diferents cursos de selectivitat a Barcelona.

* El pagament de la matrícula o reserva de plaça, en cap cas serà reemborsable.

Compromesos amb l'ensenyament i la societat
Acadèmia Guiu col·labora amb: