La tornada a les aules és motiu de preocupació per part de pares, alumnes i professors, que temen que els centres d’educació puguin convertir-se en un dels principals focus dels rebrots del virus. 

Durant les últimes setmanes, a més, s’han anat esclarint a poc a poc els protocols que marcaran el retorn a les classes presencials, dictats per cada comunitat autònoma. A l’Acadèmia Guiu estem estudiant a fons aquests protocols per a complir-los íntegrament i garantir la seguretat dels alumnes a l’inici del curs.

A continuació, us detallem com ens estem adaptant en la nostra acadèmia a les noves mesures impartides des de la Generalitat de Catalunya.

Responsabilitat de tots

Si volem reprendre les classes en aquesta situació de nova normalitat hem d’aprendre a “conviure” amb el virus. Això implica que totes les parts han de mostrar un compromís per complir les normes que afecten la seguretat i la salut de les persones. 

Per tant, ens hem encarregat de que pares, alumnes i personal docent i administratiu siguin coneixedors de les mesures de prevenció. D’aquesta forma pretenem conscienciar a tots de que cadascú juga un paper fonamental per evitar la transmissió del virus.

Així mateix, hem fet arribar a pares, mares i tutors legals, els següents documents: la declaració de responsabilitat i el de gestió de casos i contactes de covid19 en cas de contagi. 

Amb el primer, les famílies (tant pares com alumnes) es comprometen a seguir rigorosament les normes imposades pel Departament de Sanitat i aplicades en l’acadèmia, declarant que l’alumne no té ni ha tingut símptomes de covid en els últims 14 dies (previs a l’inici del curs) i que, en cas de tenir-los, no anirà al centre.

Gràcies al segon document, sol·licitem l’autorització de les famílies per a realitzar proves PCR als alumnes d’una forma més àgil en el supòsit de detectar casos positius en el centre.

Les mesures en Acadèmia Guiu

Per part nostra, ja tenim tot preparat per poder iniciar el nou curs: 

  • Hem instal·lat termòmetres als accessos de cadascuna de les nostres seus perquè els alumnes es prenguin la temperatura a l’entrada i sortida de les instal·lacions.
  • Tenim distribuïts gels hidroalcohòlics en totes les aules, però també en zones comunes com a passadissos, recepció, etc.
  • L’ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones dins de l’acadèmia, en cap moment està permès treure-se-la ni tampoc el consum de begudes i aliments dins del recinte.
  • Les aules, a més d’estar distribuïdes de forma en què es pugui garantir la distància de seguretat mínima, es mantenen ventilades durant tot el dia i així serà, fins i tot a l’hivern.

Finalment, l’acadèmia facilitarà a tots els seus alumnes la possibilitat de seguir les classes online. Aquest sistema, que ja vam implantar durant el període de confinament i que va tenir molt bons resultats quant a assistència i participació dels alumnes en les classes, continuarà vigent de manera indefinida. 

D’aquesta forma, qualsevol estudiant, sigui del curs que sigui, pot decidir si vol fer les seves classes de manera presencial o a distància, excepte en cas de presentar símptomes compatibles amb el covid, l’obligació del qual serà continuar amb les seves classes des de la plataforma digital.

Afrontem un curs escolar diferent i a l’Acadèmia Guiu s’ha fet una gran tasca perquè el centre sigui un entorn segur. Estem convençuts que podrem comptar amb la col·laboració de tots per a complir les normes i garantir l’assistència a classe dels alumnes.