Aconseguir estudiar la carrera desitjada a la universitat preferida és la culminació d’un procés llarg i no sempre fàcil. Per aconseguir-ho hem obtenir un bon resultat a les proves de la selectivitat i també conèixer bé el procés de preinscripció universitària i assignació de places. Anem a repassar-pas a pas:

1. Com i on puc fer la preinscripció universitària?

Per a les set universitats públiques de Catalunya i la universitat privada Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya es gestiona des de l’Oficina d’Accés a la Universitat i es realitza per internet a través de l’portal d’accés a la universitat. És un sistema coordinat que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés i d’admissió a el primer curs dels estudis de grau. Si vols estudiar en alguna de les universitats privades catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya, l’admissió es tramita directament amb cada universitat.

Per a registrar-te correctament i poder fer la preinscripció cal seguir totes les indicacions i, en alguns casos, lliurar diversa documentació. Per comprovar que hem fet el tràmit correctament, es generarà un document en PDF de el comprovant de la preinscripció.

2. Què passa si vull cambiar de preferències?

Pots modificar les preferències dels centres d’estudi tantes vegades com vulguis fins a l’últim dia de termini. Senzillament has d’entrar de nou al portal, fer les modificacions i obtenir el nou comprovant de la preinscripció amb la data i l’hora de gravació actualitzades.

3.¿Com s’assignen les places?

L’assignació es fa per nota d’admissió, d’aquí la importància de la teva nota de selectivitat. Les places es van adjudicant començant per l’estudiant amb la nota d’admissió més alta i baixant per ordre decreixent fins que s’esgoten. Podràs comprovar si se t’ha assignat la plaça que desitjaves entrant el portal d’accés a la universitat.

4. Puc reclamar?

Un cop s’hagin publicat les assignacions, tens 5 dies per reclamar. Per fer-ho, hauràs de presentar una sol·licitud davant l’Oficina d’Accés a la Universitat o les seves seus territorials exposant els teus arguments i una còpia de l’comprovant de la preinscripció.

5. He d’acceptar la plaça assignada?

Els estudiants als quals se’ls ha assignat plaça en el grau i centre preferits (1a preferència) han de matricular en el centre d’estudi assignat. Si no ho fan, perden la plaça i aquesta és reassignada.

Per això, els que han estat assignats entre la 2a i la 8a preferència poden esperar a la publicació de la segona assignació per veure si milloren. Si ja estan satisfets, poden fer el tràmit de “Assignació definitiva”, acceptant com a definitiva la plaça assignada i renunciant a futures assignacions.

6. Què passa si no m’han assignat plaça?

Si no has estat assignat en cap de les teves preferències hauràs d’esperar a la publicació de la segona assignació. Si, de nou, no se t’assigna plaça, has de fer el tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”, al portal d’accés a la universitat, i consultar les posteriors reassignacions. Si a l’acabar el procés voleu reclamar, pots fer-ho a l’Oficina d’Accés a la Universitat.

A més de tenir el procés clar, és clau que et cenyeixis a el calendari de preinscripció i assignació. Un error en les dates o els terminis podria allunyar dels estudis que vols fer.