La formació constant dels treballadors és indispensable per al bon funcionament d’una empresa. És el que permet que aquests comptin amb coneixements actualitzats en la seva àrea d’acompliment, podent així assegurar el millor rendiment en les seves tasques.

En aquest sentit, són cada vegada més les empreses que prenen consciència de la importància de mantenir una bona formació en els seus empleats perquè aquests puguin continuar aportant el millor a les àrees en les quals es desenvolupen. En aquest sentit, Acadèmia Guiu ofereix a les empreses la possibilitat de brindar la millor formació als seus treballadors mitjançant els seus cursos desenvolupats per professionals altament qualificats.

Per a qui va dirigida la formació a empreses d’Acadèmia Guiu?

Seguint l’esmentat anteriorment, podem dir que els cursos de formació a empreses d’Acadèmia Guiu estan dirigits fonamentalment a totes aquelles empreses, de les diferents àrees, que vulguin una formació adequada i específica per als seus empleats.

És a dir, per a empreses que busquin que els seus empleats es puguin mantenir actualitzats o que puguin adquirir nous coneixements que es consideren indispensables per al desenvolupament de la seva activitat professional.

En què consisteix la formació per a empreses?

Per a poder donar lloc a aquests cursos de formació, Acadèmia Guiu sol·licita a les empreses que expliquin què és el que estan necessitant a cada moment. A partir d’aquesta informació, desenvolupa un pla a la mesura de cadascuna, de la mà dels formadors que millor es puguin adaptar a aquestes necessitats en particular.

Però, a més, és important destacar altres beneficis que l’Acadèmia Guiu ofereix a les empreses. Avui dia, l’acadèmia compta amb ajudes econòmiques per a aquestes, que consisteixen en crèdits destinats a la formació dels treballadors. Això es fa efectiu a través de la bonificació en les cotitzacions realitzades a la Seguretat Social.

Al mateix temps, a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació, Acadèmia Guiu ofereix formació bonificada a les empreses que així ho requereixin.

formacion a empresas en barcelona

Horari totalment personalitzable i flexible

A l’hora d’oferir formació als empleats, les empreses poden necessitar de flexibilitat horària per a trobar solucions que s’adeqüin als horaris de treball i a les necessitats de cadascun. En aquest sentit, Acadèmia Guiu ofereix el que es coneix com a “formació a la carta” que consisteix en la possibilitat de personalitzar al 100% les classes que se sol·licitaran, descarregant un pdf des del lloc web i sol·licitant el que es requereix i en quins moments.

Entenent la importància de poder adequar els horaris, Acadèmia Guiu ofereix un horari completament flexible i personalitzable per a cada empresa. Per a això, posa als seus formadors a la disposició del que les empreses necessiten en el dia i l’horari en què el requereixen, a fi que la formació s’imparteixi de manera adequada.

Ingressant en el lloc web d’Acadèmia Guiu, les empreses tenen la possibilitat de posar-se en contacte per a resoldre dubtes que puguin aparèixer i personalitzar les seves classes d’acord amb les seves preferències i necessitats específiques.