0° C

CA   |   ES   |   EN
Pujar a dalt
Selectivitat Barcelona

(EBAU) PROVA D'AVALUACIÓ
DEL BATXILLERAT PER A
L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
ALUMNES INTERNACIONALS

INFORMACIÓ I RECURSOS

(EBAU) PROVA D'AVALUACIÓ
DEL BATXILLERAT PER A
L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
ALUMNES INTERNACIONALS

INFORMACIÓ I RECURSOS

Selectivitat Barcelona

acadèmia guiu selectivitat 2022

SELECTIVITAT EBAU UNED BARCELONA

Acadèmia Guiu posa al teu abast la principal informació sobre la nova selectivitat EBAU UNED 2023

Aquí trobaràs tota la informació i enllaços relatius a les dues convocatòries anuals de les proves d'accés a la Universitat per a alumnes amb batxillerat estranger (EBAU.UNED). Posem a la teva disposició tant la convocatòria de juliol com la de setembre de 2023.

La teva guia per a la selectivitat EBAU-UNED

Informació sobre les proves d'accés a la Universitat

Acadèmia Guiu, garantia d'èxit per a preparar els exàmens de selectivitat a Barcelona, posa a la teva disposició tota la informació útil relacionada amb la selectivitat a la UNED.

Cada any hi ha dues convocatòries de proves d'accés a la Universitat per a alumnes internacionals.

La convocatòria ordinària és al mes de Juliol i la extraordinària al mes de Setembre. La durada dels exàmens és d'hora i mitja per assignatura.

Calendari

convocatòria ordinària
MAIG

Les proves d'accés 2023 en la UNED es realitzen del 23 al 27 de maig (dates pendents de confirmar).

Calendari
convocatòria extraordinària
SETEMBRE
 

Les proves d'accés 2023 en la UNED en convocatòria extraordinària es realitzen del 5 al 9 de setembre (dates pendents de confirmar).

Duració

durada
EXÀMENS

Pendent de confirmació

 

Calendari EBAU-UNED 2023

Descarrega el calendari que hem preparat a Acadèmia Guiu per guiar-te en les proves d'accés UNED a la Universitat. Dates pendentes de confirmació.
Descarregar CALENDARI EBAU-UNED MAIG 2022 Descarregar CALENDARI EBAU-UNED SETEMBRE 2022
Rellotge

Horari de les proves

Els alumnes que es vulguin presentar a l'examen de matèries que coincideixin en un mateix horari realitzaranuna de les proves en divendres.
 
 
 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9:00 10:30 - - Economia de la Empresa Química Disseny
Geografia
Història d'Espanya
Llatí
Matemàtiques
11:30 13:00 Matemàtiques Anglès Matemàtiques CCSS Biologia Biologia
Física
Història de l'Art
Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques CCSS
Portuguès - SEE
16:00 17:30 Física - Geografia
Història de la Filosofia
Geologia
Història d'Espanya
Dibuix Tècnic
Economia de la Empresa
Francès
Història de la Filosofia
Anglès
18:30 20:00 Disseny
Història de l'Art
Francès
Llatí
Italià - SEE
Portuguès - SEE
Dibuix Tècnic
Fonaments de l' Art
Llengua Castellana i Literatura Fonaments de l'Art
Geologia
Italià - SEE
Química

Preinscripció selectivitat 2023 Catalunya

La preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça que la Generalitat de Catalunya ha habilitat a aquest efecte.

Allà trobaràs tota la informació i instruccions necessàries per formalitzar la preinscripció.

Per realitzar gestions necessitaràs el codi accesnet que qualsevol estudiant que cursi segon de batxillerat a Catalunya ja disposa des del moment en què es va matricular a les EBAU.

Accés preinscripció

Taules de ponderació selectivitat 2023 Catalunya

Per al càlcul de la nota d'admissió es trien les dues notes d'assignatures aprovades en la fase específica que ponderades donin la nota més alta.

Aquí trobaràs les taules de ponderació de les matèries de la modalitat de batxillerat per als títols de grau aplicables per a l'accés a la universitat el 2022.

Veure taules

Notes de tall preinscripció selectivitat 2022 Catalunya

Descarrega les notes de tall de juny en format pdf per a la seva posterior consulta.

Descarregar Notes de tall 1a assignació juny 2022 Descarregar Notes de tall 2a assignació juny 2022

Més informació sobre UNEDasiss 2023

Si vols més informació sobre les proves d'accés a la universitat a Catalunya de la que posem a la teva disposició en aquesta Guia.

Accedeix a la pàgina de UNEDassis i consulta una completa guia amb tota la informació que puguis necessitar.

Anar a UNEDassis

Consulta la teva nota de selectivitat 2022

Accedeix a la pagina de la UNED per consultar la teva nota de selectivitat.

Consultar nota de selectivitat
FAQ

Més informació del curs

L’objectiu de la EBAU (Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat), la Selectivitat pels alumnes que han estudiat fora d’Espanya, és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides al batxillerat.

Els continguts d’aquestes proves estan determinats pel currículum del segon curs del batxillerat espanyol.

A les nostres classes es treballaran a fons els continguts, orientant l’aprenentatge a la perfecta realització dels exàmens.

Els nostres professors titulats universitaris són especialistes en cadascuna de les assignatures. Disposen de l'experiència i empatia necessàries per donar una formació completa i de gran qualitat.

Per això podem garantir la superació de les proves a tots els alumnes que es preparin amb nosaltres.

La prova d'accés a la universitat (EBAU) 2019 s'estructura en dues fases:

1. La Fase General, obligatòria per a tots els alumnes de batxillerat.

2. Fase específica, de caràcter voluntari, per als alumnes que necessiten millorar les seves puntuacions.

Fase General

Consta de cinc exercicis:

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història d'Espanya
 • I una matèria comuna d'opció a triar d'entre:
  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • Fonaments de les arts

Fase específica

L'estudiant s'examina d'un màxim de 3 assignatures, les quals hauran d'estar relacionades amb el Grau universitari que desitgi realitzar. Els nostres especialistes t'informaran i orientaran sobre les matèries que més s'adeqüin a tu tenint en compte els estudis posteriors que vulguis realitzar. Per això ens ajudem amb la taula de ponderacions.

T'examinaràs d'un màxim de 3 assignatures, que hauran d'estar relacionades amb el Grau Universitari que es vol fer. Els nostres especialistes t'informaran i orientaran sobre les matèries que més s'adeqüin a tu tenint en compte els estudis posteriors que vagis a realitzar. Per a això ens ajudem amb la taula de ponderacions.

Fes clic aquí per veure la taula de ponderacions

Des de l'any 2017, la matèria comuna de la fase general també la pots computar com una assignatura de la fase específica.

Nota d'accés

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Cadascun dels exercicis es puntua de 0 a 10.

És imprescindible tenir una CFG igual o superior a 4 punts per obtenir una nota d'accés.

La nota d'accés per als alumnes amb batxillerat, s'obté amb el 60% de la nota mitjana del batxillerat (NMB) i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d'accés = 0.6 * NCMB + 0.4 * CFG

Es considera que un alumne ha superat la EBAU si aquesta nota és superior a 5 punts. Un cop obtinguda, aquesta nota té validesa indefinida, NO CADUCA.

La nota d'accés per als alumnes amb un Cicle Formatiu de Grau Superior és la nota mitjana obtinguda al cicle.

Nota d'Admissió

La nota d'admissió és el resultat d'afegir a la nota d'accés dels punts obtinguts mitjançant la realització de la Fase Específica.

Aquesta nota pot ser diferent segons el Grau Universitari a què vulguem accedir i les assignatures de la Fase Específica que haguem realitzat.

Les qualificacions de les assignatures es multipliquen per un coeficient (0; 0.1 o 0.2) segons la relació que té aquesta assignatura amb els estudis que volem realitzar.

Per a cada Grau Universitari, el càlcul de la nota d'admissió segueix la fórmula:

Nota d'Admissió = Nota d'Accés + a x E1 + b x E2

E1-2 = Qualificació obtinguda en cadascuna de les assignatures de la fase específica, sempre que se n'obtingui almenys una qualificació de 5 sobre 10. a -b = valors de ponderacions 0 - 0,1 - 0,2, depenent de la carrera escollida.

Aquesta nota d'admissió està entre 5 i 14 punts, i és amb ella que "competiràs" amb la resta dels candidats per aconseguir la plaça universitària que desitges.

Les qualificacions obtingudes a la fase específica tenen una validesa de dos anys.

A Espanya, el sistema d'assignació de places universitàries està basat en la llei de l'oferta i la demanda.

Si per a realitzar uns certs estudis hi ha més candidats que places universitàries, el sistema tria a aquells alumnes que tenen una millor nota d'admissió.

Durant el mes de juny es realitza la PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA, tràmit pel qual els estudiants trien quina estudi / s i en quina universitat volen realitzar-los.

A Catalunya, els aspirants poden optar per un màxim de 8 titulacions.

Des de les nostres oficines t'assessorarem i acompanyarem en aquest procés de preinscripció universitària perquè, seguint el procediment, tinguis les màximes oportunitats d'aconseguir la plaça desitjada.

Aquestes sol·licituds es poden presentar en diferents comunitats autònomes. Si et s'assignen places en més d'una d'elles, tu decideixes en qual et matricules.

Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds, el sistema, atenent exclusivament a les notes d'admissió assignarà les places universitàries i es publicarà la nota de tall de cada un dels estudis de Grau / universitat.

Aquesta nota ens indica la mínima per a obtenir la plaça durant l'any en curs, en la convocatòria de juny, i pot variar cada any.

A manera orientativa, aquí pots veure les notes a Catalunya en la convocatòria de juny d'anys anteriors.

Fes clic aquí per veure les notes de juny

Un cop t'han assignat una plaça universitària, si és del teu grat, només has de fer la matrícula a l'escola o facultat assignada.

Si no us assignen la teva primera opció, encara pots esperar a les diferents reassignacions, a millorar la plaça assignada.

A l'acadèmia et donarem tots els detalls i consells perquè aprofitis al màxim les teves opcions d'aconseguir la plaça que realment desitja. I et mantindrem informat dels terminis de matrícula i inici de les teves classes universitàries.

ET DESITGEM UN BON VIDA UNIVERSITÀRIA

ul>

 • Finançament del curs, sense interessos, perquè pugueu pagar còmodes quotes mensuals.
 • Homologació d'estudis: oferim una tramitació gratuïta dels estudis que cal homologar a Espanya. Un cop l'estudiant ens faci arribar la seva documentació es realitzaran tots els tràmits en la nostra acadèmia i per part dels nostres professionals.
 • Compulsa gratuïta: també compulsarem gratuïtament les notes i títols de cada estudiant en qüestió, per trametre la documentació a l'organització de la prova de selectivitat.
 • Assessorament personalitzat per part dels nostres professionals sobre els següents aspectes:
  • Assessorament i gestions per a la tramitació del visat per estudis.
  • Informació sobre traduccions oficials.
  • Informació i orientació sobre totes les universitats d'àmbit nacional.
  • Legalitzacions diverses (postil·la de la Haia, Via diplomàtica ...).
  • Tramitació sense cost per a presentar-se a l'examen de selectivitat.
 • Oferim també CURSOS D'ESPANYOL per a estrangers que no dominin a la perfecció l'idioma. Amb aquests cursos facilitarem que l'alumne pugui seguir correctament les classes i entengui els continguts. Per saber el nivell d'espanyol, cada principi de curs els vam realitzar una prova de nivell.
 • Aules d'estudi amb tutors, per treballar els continguts de les matèries que s'hagin de realitzar posteriorment en els exàmens.
 • * El pagament de la matrícula o reserva de plaça, en cap cas serà reemborsable.

  Foto

  M'agradaria saber detalls i preus

  Selecciona el curs del qual vulguis rebre informació. Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

  Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra "Política de Cookies".